Polityka Prywatności i Plików Cookies Strony i Sklepu

§ 1. Informacje ogólne

W troskę o ochronę twoich danych osobowych przygotowaliśmy dla ciebie ten dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat tego jak przetwarzane są twoje dane osobowe oraz jak wykorzystywane są pliki cookies oraz inne technologie służące do śledzenia aktywności na stronie jedzenieintuicyjne.pl

§ 2. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Administrator M.A. Psychodietetyk, zamieszkała pod adresem ul. Cicha 16, 35-326 Rzeszów.

Cel, sposób i podstawa prawna przetwarzania danych jest opisana przy każdym przypadku, co jest wyjaśnione poniżej.

Użytkownik przekazuje swoje dane Administratorowi za pomocą formularzy w tym formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego i formularza zakupu. Przekazanie danych jest świadomą i dobrowolną decyzją użytkownika.

Dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika oraz obowiązujących przepisów prawa w celu wykonania umowy pomiędzy stronami.

§ 3. Przetwarzanie danych

Zapewniamy poufność przekazanych nam danych podejmując wszelkie środki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Odbiorcami danych są:

  1. NETMARK Rafał Krzysztoń, ul. Emilii Plater 5, 33-300 Nowy Sącz – w celu przechowywania danych na serwerze
  2. Mailchimp The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 500 Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego

Dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych.

W razie zaistnienia takiej konieczności dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

§ 4. Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych

Potencjalne uprawnienia użytkownika wynikające z RODO dotyczące przetwarzania danych obejmują:

  1. prawo do dostępu do danych oraz do otrzymania ich kopii
  2. prawo do poprawy swoich danych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli użytkownik uważa, że są nieprawidłowe lub że nie ma podstaw do ich przetwarzania
  4. prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  5. prawo do udostępnienia danych
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego jeśli użytkownik stwierdzi, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

Prawa są opisane szczegółowo w w art. 16 – 21 RODO. Tylko jedno z powyższych praw musi być przestrzegane bezwzględnie – skarga do właściwego organu nadzorczego.

W razie problemów lub wątpliwości związanych z polityką prywatności proszę skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres malgorzataakkus@hotmail.com

§ 5. Cele przetwarzania danych

Dane są wykorzystywane w celu zawarcia i wywiązania się z umowy, w celach statystycznych i marketingowych oraz w celu optymalizacji działania strony.

Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
1. Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,
2. Facebook Ads i Insights – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.

3. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku i Instagramie.

Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Konto użytkownika – podanie danych takich jak email i hasło jest konieczne do założenia konta użytkownika, założenie konta jest dobrowolne. Dane te są potrzebne w celu korzystania z konta i kontaktu z użytkownikiem.

Zamówienie – podanie danych: email, imię i nazwisko jest konieczne do realizacji zamówienia. Podane będą przechowane i przetwarzane w celach archiwistycznych oraz w celu identyfikacji klienta powracającego.

Odstąpienie od umowy – wiążą się z przekazaniem danych osobowych zawartych w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Są to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odstąpienia od umowy.

Newsletter – w celu zapisania się na niego przekazane nam jest imię oraz email w celu możliwości wysyłania wiadomości elektronicznych z wiadomościami i ofertami. Podanie tych danych jest dobrowolne ale bez nich nie można zapisać się na newsletter. Zgoda na przetwarzanie tych danych jest wyrażana podczas zapisu na newslettera. Rezygnacja z newslettera może nastąpić w każdej chwili przy pomocy kliknięcia w link podany w wiadomości newslettera. Newsletter przestanie być wysyłany ale dane pozostaną w naszej bazie w celu obrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami ze strony użytkownika. Dane w bazie newslettera mogą być w każdej chwili sprostowane. Wykorzystywany przez nas system mailowy śledzi działania użytkownika związane z odczytywaniem wysyłanych wiadomości.

Kontakt – w ramach kontaktu konieczne jest podanie imienia i adresu mailowego niezbędnych do korespondencji elektronicznej. Te dane podaje się dobrowolnie ale są one niezbędne do kontaktu.

Komentarze – w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych odbywa się za zgodą użytkownika, którą udzielił dodając komentarz

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 6. Pliki cookies i inne technologie śledzące

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu jedzenieintuicyjne.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są w polityce cookies – klik

§ 7. Postanowienia końcowe

Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie zgodnie ze zmianami w prawie oraz zmianami wprowadzonymi na witrynie. O wszelkich zmianach użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: malgorzataakkus@hotmail.com